International Affiliation

Kinden Corporation, Head Office (TOKYO)

2–1–21 Kudan–Minami
Chiyoda–ku
Tokyo 102–862

Tel :+81–3–5210–7272      Fax :+81–3–5210–7249

CHINA

Beijing Chang Cheng Bintai Engineering Co.Ltd

Room 502 & 503, Yuan Chuang Kong Building, No 21
Tonghui Hepang, Shihui East
Chaoyang District, Beijing City
PRC 100023
Tel: 8610-65889680   Fax: 8610-65889682 

Shanghai

10th Floor G Block B,
No.28 Lane 290,
Pan Yu Road Changing District,
Shanghai,
PRC 200050
Tel: 8621-32521961   Fax: 8621-32521960

Menu